Chiều ngày 02/7/2020, hơn 60 cán bộ Bảo tàng, Di tích khu vực phía Nam đã đến tham quan Dinh Độc Lập – Di tích quốc gia đặc biệt.

Đây là một buổi học thực tế của Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tồn di tích do Cục Di sản văn hóa tổ chức, từ ngày 01-05/7/2020.

Đoàn tham quan bên trong Di tích Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966