Sáng ngày 04/7/2020, đoàn cán bộ Bảo tàng, Di tích khu vực phía Nam đã đến tham quan Dinh Độc Lập – Di tích quốc gia đặc biệt.

Đây là một buổi học thực tế của Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về bảo quản hiện vật bảo tàng và di tích do Cục Di sản văn hóa tổ chức, từ ngày 01-05/7/2020.

Trải nghiệm của đoàn bên trong Di tích Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966