Chiều ngày 25/11/2019, trong khuôn khổ Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2019, đoàn báo chí và doanh nghiệp Ấn Độ đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, nhằm quảng bá và tăng cường thu hút khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.

Đoàn tham quan trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966