Chiều ngày 17/01/2019, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, 21 đại biểu quận Chingeltei, thủ đô Ulan Bato, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đã đến tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn tham quan bên trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966