Sáng ngày 13/10/2020, 31 thành viên gồm đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, đại diện Ban Giám hiệu các trường và các giáo viên bộ môn Lịch sử trong địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến khảo sát Tour học đường Hành trình khám phá Di sản tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn tham quan trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 – 1966”

Đoàn trao đổi thông tin với bộ phận Công tác Giáo dục tại Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966