Sáng ngày 29/4/2020, tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử “Biệt động Sài Gòn” với khách du lịch nhằm tăng cường tương tác trải nghiệm cho khách du lịch khi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nhân chứng và du khách giao lưu lại phòng Nội Các, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966