Ngày 18/10/2023, tại Hội trường Thống Nhất, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa hai thành phố.
Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội và Thường trực Thành ủy TPHCM.
Tại hội nghị, hai thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trên 9 lĩnh vực giai đoạn 2023 – 2025 và những năm tiếp theo với mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai thành phố, đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng và phát triển đất nước.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966