Trong 3 ngày 20, 21 và 22/8/2019, trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên năm học 2019-2020, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức cho 2731 tân Sinh viên của trường đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Hoạt động này giúp các sinh viên tiếp cận thực tế, xây dựng sự tự tin, phát triển kỹ năng thích nghi với những môi trường mới.

Các nhóm sinh viên hào hứng tham quan di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966

DMCA.com Protection Status