Chiều ngày 23/7/2019, Văn phòng Ủy ban dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho 35 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên Huế đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn tham quan bên trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966

DMCA.com Protection Status