Sáng ngày 18/4/2019, trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Trợ lý Nghị sĩ Mỹ đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn tham quan bên trong Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966