Sáng ngày 02/03/2019, 100 học viên lớp Bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương của trường Đại học An ninh nhân dân đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Đoàn thu hút với các câu chuyện kể của Thuyết minh viên

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966

DMCA.com Protection Status