Tối ngày 30/01/2021, tại Nhà hàng Café 30/4, Hội trường Thống Nhất, Công ty TNHH thương mại và tin học ứng dụng tổ chức tiệc Tất niên, với gần 100 thành viên và khách mời của công ty tham dự.

Một số hình ảnh chuẩn bị tiệc tại Nhà hàng Café 30/4

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966