Chương trình Khám phá Di sản tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất không chỉ bổ trợ cho các bài học trên lớp mà còn giúp các em phát triển tiềm năng, niềm đam mê, sở thích cũng như tạo cơ hội cho các em học sinh biết thêm về giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Các hình ảnh sau là các buổi học của gần 200 học sinh khối lớp 3 trường Tiểu học Khai Minh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về họa tiết con rồng trang trí trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, từ 19 – 23/10/2020.

Các Thuyết minh viên đón và đưa học sinh trải nghiệm bên trong di tích Dinh Độc Lập

Say sưa với họa tiết con rồng tại Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966