Từ ngày 9 – 19/5/52022, chương trình “Khám phá Di sản” kết hợp với bài học Đạo đức “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” thu hút gần 350 học sinh Khối lớp 5, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM đến trải nghiệm. Đây là một trong những nội dung do bộ phận Giáo dục thuộc Hội trường Thống Nhất thực hiện, nhằm giúp các em hiểu thêm về một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc (30/4/1975) và lan tỏa giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập.

Cùng nhau kể lại câu chuyện lịch sử chiến dịch Hồ Chí Minh qua hoạt động ghép từ, vẽ tranh

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966