Sáng ngày 23/2/2019, đoàn Giáo viên Khối lớp 4 và 5 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, tìm hiểu về hoạt động khám phá di sản.

Sau chương trình tham quan, các thầy cô và bộ phân Công tác giáo dục của Hội trường Thống Nhất, đã cùng nhau trao đổi  kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho các bài học ngoại khóa, thu hút học sinh đến với Câu lạc bộ trẻ em.

Đoàn tham quan khuôn viên di tích bằng xe điện

 Tham quan bên trong di tích và trao đổi kinh nghiệm tại Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966