Chương trình Khám phá Di sản là một tập hợp các chủ đề được xây dựng trên cơ sở các hiện vật tại Di tích, tích hợp nhiều môn học như lịch sử, mỹ thuật, địa lý, tiếng Việt, giáo dục công dân … phù hợp với trình độ cũng như tâm sinh lý theo độ tuổi của học sinh.

Mỗi chủ đề dài từ 90-100 phút, là một chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng, được thiết kế sáng tạo dưới hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, không chỉ giúp học sinh hứng thú, chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn tạo điều kiện để học sinh phát huy tính sáng tạo, phát triển những kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề …

Liên hệ: 080 85122   –   080 85120

 

Chủ đề dành cho học sinh tiểu học:

 

Chủ đề dành cho học sinh trung học cơ sở:

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966