Với phương châm không ngừng sáng tạo, đổi mới, nhưng vẫn theo sát một số bài học của khối học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở, các hoạt động trong chương trình “Khám phá Di sản” tại Di tích Lịch sử Dinh Độc Lập ngày càng trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Một số hình ảnh của hơn 400 em học sinh khối lớp 4, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã đến tham gia và trải nghiệm thực tế cho bài học Lịch sử “Văn học và Khoa học thời Hậu Lê”, từ bức tranh “Bình Ngô Đại cáo”, phòng Trình Quốc Thư, từ ngày 16 – 20/5/2022.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966