Với bài học “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Em yêu hòa bình”, 266 học sinh khối Lớp 5, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM được củng cố kiến thức môn Đạo đức và Mỹ thuật đã học tại lớp, khi đến tham gia trải nghiệm chủ đề “Thống nhất đất nước” tại di tích lịch sử Dinh Độc Lập, trong các buổi sáng ngày 22 – 29/01/2021.

Cùng vẽ và khoe tranh của nhóm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966