Trong 02 ngày 18 và 19/10/2022, tại Câu lạc bộ Trẻ em, Hội trường Thống Nhất, gần 300 học sinh khối lớp 7 trường Võ Trường Toản, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia buổi học ngoại khóa, cùng tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử và mỹ thuật thông qua việc tìm hiểu về bức tranh sơn mài “Bình Ngô Đại Cáo” trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966