Bài học Đạo đức “Em yêu Tổ quốc Việt Nam, được kết hợp với những câu chuyện kể ngay trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là trải nghiệm thực tế của gần 300 học sinh khối Lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM trong chương trình “Khám phá Di sản” tại Câu lạc bộ trẻ em, sáng ngày 4-8/4/2021.

Cùng khám phá và thực hành các hoạt động tại Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966