“Văn học và khoa học thời Hậu Lê”, “Xem tranh phong cảnh” là bài học môn Lịch sử và Mỹ thuật mà 180 học sinh khối Lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM kết hợp với trải nghiệm thực tế trong chương trình “Khám phá Di sản” tại Câu lạc bộ trẻ em, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, sáng ngày 20/01 – 02/02/2021.

Các nhóm tích cực tương tác khi tham gia chương trình

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966