Bài học “Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước” của môn Lịch sử mà gần 180 học sinh khối Lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP.HCM kết hợp với trải nghiệm thực tế trong bức tranh “Bình Ngô Đại cáo” tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, sáng ngày 23, 24/3/2021.

Cùng nhau quan sát bức tranh “Bình Ngô đại cáo” và tìm hiểu về Nhà Hậu Lê

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966