Vừa qua, các em học sinh khối 4 – 5 thuộc hệ thống trường Pathway Tuệ Đức đã có những giờ học tập trải nghiệm thú vị tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập thông qua chương trình “Khám phá di sản” được tổ chức tại đây.
Chương trình “Khám phá di sản” là sân chơi bổ ích dành cho các bạn học sinh bằng cách lồng ghép các môn học như Lịch sử, Mỹ thuật, Địa lý, Tiếng Việt, Giáo dục Công dân,… nhằm tạo ra môi trường khuyến khích các em học tập, tìm hiểu về các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Từ đó giúp các em hình thành nên lòng yêu nước, tự hào dân tộc và thôi thúc quá trình tìm hiểu lịch sử để gìn giữ và phát huy truyền thống của đất nước.
Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu, thể hiện năng lực bản thân, đồng thời nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề cũng như trình bày sản phẩm và thuyết trình trước đám đông.
Để biết thông tin chi tiết về nội dung chương trình Khám phá Di sản tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, vui lòng truy cập website:
Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0808 5122 (giờ hành chính)

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966