Ngày 12, 14 và 15/3/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, gần 320 học sinh khối lớp 8 trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia buổi học Ngữ văn với chủ đề “Em tập làm Thuyết minh viên”.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966