Ấn tượng và bổ ích là nhận xét chung của Quý thầy, cô và hơn 420 học sinh Khối lớp 8 trường THCS Minh Đức, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với buổi học ngọai khóa tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất trong 02 ngày 30 và 31/12/2019.

Với chủ đề ”Em tập làm Thuyết minh viên”, các em học sinh không những được trải nghiệm thực tế tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập mà còn nhận biết giá trị và xây dựng ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản tại Di tích.

Cùng khám phá và tìm hiểu các sự kiện, hiện vật trong Di tích Dinh Độc Lập

Chuẩn bị nội dung và tập làm Thuyết minh viên

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966