Buổi học ngoại khóa của học sinh khối lớp 7, trường Trung học cơ sở Võ Trường Toản tại Câu lạc bộ trẻ em, từ ngày 14 – 18/10/2019.

Một phương thức kết hợp giữa Di tích lịch sử Dinh Độc Lập với Nhà trường, một phương pháp dạy và học lịch sử, một hình thức bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đã và đang được thực hiện tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất.

https://thcsvotruongtoan.hcm.edu.vn/chuyen-mon/cam-thu-nghe-thuat-phong-trinh-quoc-thu-c11755-407377.aspx

Các em cùng quan sát bức tranh “Bình Ngô Đại Cáo” tại phòng Trình Quốc thư, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Thảo luận nhóm tại Câu lạc bộ trẻ em, tầng trệt, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966