Trong 02 ngày 18 và 19/3/2019, trong tiết học ngoại khóa tại Câu lạc bộ trẻ em, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, gần 120 học sinh khối Lớp 6 đã đến tìm hiểu về họa tiết chữ “Thọ” trang trí trên các hiện vật, đồng thời kết thúc đợt học ngoại khóa của khối Lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tại Di tích.

Thuyết minh viên giới thiệu tổng quan về Di tích tại Câu lạc bộ trẻ em

Các học sinh say mê tìm hiểu về chữ “Thọ” và làm bài thực hành

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966