Ngày 11, 13 và 15/3/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, hơn 150 học sinh khối lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia buổi học ngoại khóa tìm hiểu về họa tiết chữ “Thọ” trang trí trong di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966