Từ ngày 26 đến 28/02/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, gần 200 học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia buổi học lịch sử với chủ đề “Thống nhất đất nước”.

Chăm chú nghe kể chuyện về hiện vật lịch sử ngày 30/4/1975

Tích cực trao đổi và làm bài tập nhóm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966