Ngày 26 và 27/3/2019, Ban Giám hiệu trường tiểu học Khai Minh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với bộ phận Công tác Giáo dục, Hội trường Thống Nhất, tổ chức buổi học lịch sử cho học sinh khối Lớp 5 tại Câu lạc bộ trẻ em.

Nhằm mục đích giới thiệu Di tích lịch sử Dinh Độc Lập gắn với việc giảng dạy, học tập trong nhà trường, gần 150 học sinh của Khối đã tham gia buổi học ngoại khóa với chủ đề “Thống nhất đất nước”.

Cuốn hút bởi các câu chuyện về sự kiện ngày 30/4/1975

Hăng say làm bài tập nhóm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966