Ngày 08 và 10/4/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, 104 học sinh khối lớp 5, trường tiểu học Hòa Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia buổi học ngoại khóa môn lịch sử, với chủ đề “Tiến vào Dinh Độc Lập”.

Háo hức được xem xe tăng

Làm bài sau buổi học

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966