Từ ngày 17 đến 19/4/2019, 114 học sinh Khối lớp 5, trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia buổi học ngoại khóa về môn lịch sử, với chủ đề “Nhà nước bị chia cắt” tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất.

Đây là một trong những chủ đề ngoại khóa, kết nối giữa bài học trong Nhà trường với các di sản Việt Nam nói chung và Di tích lịch sử Dinh Độc Lập nói riêng.

Tìm hiểu về câu chuyện xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

Làm bài tập nhóm: Ghép câu và vẽ tranh

 

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966