Từ ngày 15 đến 18/01/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia buổi học lịch sử với chủ đề “Thống nhất đất nước”.

Các em chăm chú nghe kể chuyện về sự kiện ngày 30/4/1975

Tích cực làm bài thu hoạch sau buổi học

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966