Sáng ngày 25/4/2019, tại Câu lạc bộ Trẻ em, Hội trường Thống Nhất, 30 học sinh Khối lớp 4, trường tiểu học Tạ Uyên, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia buổi học ngoại khóa, môn lịch sử với chủ đề “Trường học thời Hậu Lê” qua bức tranh sơn mài “Bình Ngô Đại Cáo” trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Trải nghiệm tại phòng Trình Quốc thư, lầu 2, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Hăng hái phát biểu cảm nhận về buổi học ngoại khóa

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966