Từ ngày 09 đến 12/4/2019, 132 học sinh Khối lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia buổi học ngoại khóa tại Câu lạc bộ Trẻ em, Hội trường Thống Nhất. Các em học sinh được ôn lại bài lịch sử với chủ đề “Chiến thắng Chi Lăng” từ bức tranh sơn mài “Bình Ngô Đại Cáo” trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Quan sát các chi tiết của bức tranh “Bình Ngô Đại Cáo” trong phòng Trình Quốc thư, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Sôi nổi thảo luận nhóm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966