Ngày 16/4/2019, 66 học sinh Khối lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia buổi học ngoại khóa tại Câu lạc bộ Trẻ em, Hội trường Thống Nhất. Các em học sinh được ôn lại bài lịch sử với chủ đề “Văn học và Khoa học thời Hậu Lê” từ bức tranh sơn mài “Bình Ngô Đại Cáo” trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Tìm hiểu bức tranh “Bình Ngô Đại Cáo” trong phòng Trình Quốc thư, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Thảo luận nhóm tại Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966