Ngày 27, 28/2 và 01/03/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, gần 250 học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia buổi học lịch sử với chủ đề “Bình Ngô Đại Cáo”.

Các em tham quan tầng 2 và tìm hiểu về bức tranh “Bình Ngô Đại Cáo”

Sôi nổi thảo luận nhóm tại phòng Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966