Ngày 25, 26/11 và 02/12/2019, 5 lớp học sinh Khối 4, trường tiểu học Hòa Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia các tiết học ngoại khóa tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất.

Hơn 170 học sinh của trường tiếp tục trải nghiệm đợt 2 với chủ đề “Đời sống thời Hậu Lê” qua bức tranh “Bình Ngô Đại Cáo” trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Các em hăng hái vào tham quan Di tích

Chăm chú quan sát bức tranh “Bình ngô đại cáo” tại phòng Trình Quốc thư

Từng nhóm thảo luận và thuyết trình tại phòng Câu lạc bộ trẻ em, tầng trệt

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966