Từ ngày 10, 11 và 14/01/2019, tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất, học sinh khối lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến tham gia buổi học lịch sử với chủ đề “Bình Ngô Đại Cáo”.

Di chuyển bằng xe điện từ trường tới Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Trải nghiệm tại phòng Trình Quốc thư, tầng 2

Các em hào hứng tham gia sinh hoạt nhóm tại Câu lạc bộ trẻ em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966