Ngày 25 và 25/11/2019, 8 lớp học sinh Khối 3, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia các tiết học ngoại khóa tại Câu lạc bộ trẻ em, Hội trường Thống Nhất.

Đây là lần thứ 2, các lớp của Khối 3 tiếp tục trải nghiệm chủ đề “Lưỡng long tranh châu” qua các họa tiết con rồng trang trí trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Cùng nhau khám phá “con rồng” trong Di tích

“Con rồng” qua trí tượng tượng của các em

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966