Ngày 09-10/10/2019, tại Câu lạc bộ Trẻ em, Hội trường Thống Nhất, 240 học sinh Khối lớp 3, trường tiểu học Khai Minh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia buổi học Mỹ thuật, vẽ tranh theo chủ đề “Con rồng” qua các họa tiết con rồng trang trí trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Cách học trực quan đã này giúp các em ghi nhớ hình ảnh linh vật rồng trong trang trí kiến trúc, trên vật dụng hàng ngày và là hình ảnh biểu tượng trong văn hóa, lịch sử Việt Nam.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966