Ngày 18, 19 và 21/3/2019, hơn 150 học sinh khối Lớp 2 trường Tiểu học Hòa Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham gia buổi học ngoại khóa tìm hiểu về họa tiết “con rồng” được trang trí trên các hiện vật trong Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Đây là một trong những nội dung sinh hoạt tại Câu lạc bộ trẻ em của Di tích.

Cùng nhau khám phá các họa tiết “con rồng” bên trong tòa nhà

Thể hiện sự khéo tay của các em với họa tiết “con rồng”

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966