Di tích lịch sử Dinh Độc Lập mở cửa phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và Lễ, Tết (trừ các trường hợp đặc biệt, sẽ được thông báo tại đây)

(Các trường hợp được miễn, giảm mức phí tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập thực hiện theo quy định tại Thông tư 182/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập).

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966