/  Uncategorized

Tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Hội trường Thống Nhất thông báo tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, phòng Quản trị, cụ thể như sau: ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:  ‒ Nam từ 20 tuổi đến 35 tuổi. ‒ Tốt nghiệp trung cấp,…

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966