Chương trình Khám phá Di sản

  Chương trình Khám phá Di sản là một tập hợp các chủ đề được xây dựng trên cơ sở các hiện vật tại Di tích, tích hợp nhiều môn học như lịch sử, mỹ thuật, địa lý,…

Xem thêm

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

  1. Làm sao để tôi liên hệ tham gia chương trình này? Bạn có thể gọi đến số: 080 85122  –  080 85120 để được gặp nhân viên giáo dục tư vấn về chương trình phù hợp nhất.…

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966