Câu lạc bộ trẻ em

Từ 30/4/2016, Hội trường Thống Nhất – Ban quản lý Di tích lịch sử Dinh Độc Lập đã chính thức đưa vào sử dụng Câu lạc bộ trẻ em nhằm đa dạng hóa các hoạt động tại di…

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966